Home  

ORGANIZUJEMY MISTRZOSTWA

// Oferta

Produkujemy przedsięwzięcia sportowe. Świadczymy usługi wizerunkowe dla różnorodnych organizacji w obszarze sportu. Zarządzamy sportem (obiekty). Zajmujemy się consultingiem w zakresie strategicznego doradztwa dotyczącego marketingu sportu. Naszą ofertę kierujemy do różnorodnych grup klientów:

// Partnerzy biznesowi i instytucjonalni

Świadczymy usługi dla firm wykorzystujących sport i wydarzenia sportowe do promowania rynkowych produktów i marek. Instytucjom publicznym składamy ofertę trwałego zarządu obiektów sportowych oraz przejęcia wszelkich związanych z tym ryzyk.  

// Organizacje sportowe

Wspieramy kluby w procesach kreacji sportowej marki, w kształtowaniu wysokiej kultury organizacyjnej oraz poprawnej komunikacji z otoczeniem.